Tulou, Chicken, Countryside, Fujian province, China / Beijing / China / Mai 9th, 2014