Hallo, Touri – Krakau! / Cracow / Poland / September 2nd, 2013